Historie culturele vereniging Elim

Het ontstaan van de Culturele Vereniging Elim gaat terug naar het voorjaar van 1972.

De toenmalige Oranjevereniging had al een tweetal jaren geen contributie meer opgehaald en ook de georganiseerde activiteiten werden minder. Dit tot ergernis van het toenmalig Plaatselijk Belang die het nodig vond een vervangende vereniging in het leven te roepen met als doel activiteiten te organiseren voor en met name ook door de bevolking van Elim.

Uit onder andere het toenmalig Plaatselijk Belang namen een aantal bestuursleden plaats in de nieuw op te richten Culturele Vereniging Elim. Het eerste bestuur bestond uit Piet Lamberts (voorzitter), Mevr. H. Engels, Mevr. H. Wassen, Mevr. W. Beuving, mevr. J. Faken, Bakker Beuving, Henk Wemmenhove. Later volgden Jan van Egten die jaren secretaris is geweest en Johannes Wachtmeester en Bert Ellerie (penningmeester feestweek).

Een vijftal dagen voor 30 april 1972 werd met kas van de gestaakte Oranjevereniging een orienteringsrit met activiteiten georganiseerd. Om de bekendheid te vergroten werden in de winter van 1972 eigenlijk zonder het bewust te zijn via een heer Boxem enkele artiesten gecontracteerd voor een gezellige avond. Dit werd een fiasco waardoor de toenmalige bestuursleden financieel borg stonden voor de uitgaven.

Tot het voorjaar van 1973 werd zonder leden gewerkt. Er is een ledenwerfactie georganiseerd waarbij enkele honderden leden werden genoteerd. Contributie werd gesteld op f 5,00 voor alleenstaanden en f 10,00 per gezin.Dit eerste bestuur heeft er voor gezorgd dat veel activiteiten voor maar zoals genoemd ook door de bevolking en verenigingen werden gestart in het toenmalige Elimmerhout (nu Vonder).

Na het samengaan van het Gereformeerd en Hervormd Onderwijs is bij de toenmalige wethouder Schouten diverse malen gesproken over het behoud van dit gebouw voor de bevolking van Elim als huisvesting van diverse activiteiten. De Culturele Vereniging stond borg voor de opstart van de kaart-, sjoel- en fotoclub. Nadat was gebleken dat de nieuwe clubs levensvatbaar waren werden de handen er vanaf getrokken.

Ook de ponyclub is mede op initiatief van de Culturele Vereniging in het leven geroepen met een borgstelling. In een daarop volgende winterperiode is ook een toneelvereniging in het leven geroepen die tot op de dag van vandaag volle zalen trekt met hun jaarlijkse uitvoering.

Door de Culturele Vereniging werden ook de wandel-, en fiets vierdaagse gestimuleerd wat een ruime belangstelling kende bij de scholen en het verenigingsleven, getuige de films die al zijn uitgegeven. Door een steeds minder wordende belangstelling is de wandel vierdaagse gestaakt maar is in 2010 met succes weer opnieuw opgestart. De fiets vierdaagse is ook nu nog een evenement met een groot aantal deelnemers.